Kết Quả Sổ Số Đại Hội Fatima Lần VII

Dưới đây là kết quả sổ số ngày Đại Hội Fatima lần VII.

Hạng V, 5 giải, mỗi giải trúng $200.00 (hai trăm $), các vé mang số: 80240, 69048, 59501, 48783, 13397

Hạng IV, 2 giải, mỗi giải trúng $500.00 (năm trăm $), các vé mang số: 69882, 30633

Hạng III, 2 giải, mỗi giải trúng $1,000.00 (một ngàn $), các vé mang số: 64026, 56644

Hạng II, 2 giải, mỗi giải trúng $1,500.00 (một ngàn năm trăm $), các vé mang số: 72048, 51450

Hạng I (grand prize), 1 giải trúng $5,500.00 (năm ngàn $), vé mang số: 15093

Xin chúc mừng những ai có số trúng, bà con giáo dân có vé trúng, xin liên lạc văn phòng nhà Dòng (636-744-5716) để lãnh giải.

Cũng xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của tất cả bà con, anh chị em.

Văn phòng nhà Dòng Sứ Giả Fatima