SỨ VỤ

Đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, “Giáo Hội là một Giáo Hội nghèo cho người nghèo”, ngoài việc truyền bá Sứ Điệp Fatima, Dòng Sứ Giả Fatima quan tâm phục vụ những anh chị em nghèo đói cả thể xác lẫn tinh thần, ngay tại những thành phố chung quanh nhà dòng. Mỗi ngày Thứ Ba hàng tháng nhà dòng đều dành một ngày cho anh chị em nghèo. Nhưng để tôn trọng danh dự của những người nghèo tại địa phương này, dù nghèo nhưng người ta lại không muốn mình gọi người ta là “người ngheo”. Do đó khi phục vụ cho anh chị em nghèo nhà dòng tránh tối đa dùng hai chữ “người nghèo”, mà dùng chữ “những người cần giúp”. Khi phục vụ cho những người nghèo tại St. Clair,nhiều giáo dân địa phương biết nhà dòng đang thiếu nhân sự và phương tiện, họ tình nguyện hợp tác với nhà dòng giúp các cha các thầy, cho mượn địa điểm, giúp dọn bàn, nấu ăn, rửa chén, và thu dọn. Sau ba tháng phục vụ chung, mọi người đều mong tới ngày “Bữa Cơm Tình Thương” để có dịp gặp nhau. Qua những sinh hoạt bác ái yêu thương khi phục vụ, chắc chắn các anh chị em nghèo sẽ nhận ra: “Các con là môn đệ Thầy” (Ga. 13:31-33).