Ủng Hộ

Ngoài lời cầu nguyện của Quý Ông Bà và Anh Chị Em cho những công việc của Hội Dòng, Chúa sẽ tiếp tục dùng những con cá và những tấm bánh Quý Vị gửi về giúp đỡ Hội Dòng Sứ Giả Fatima, bất cứ to hay nhỏ, nhiều hay ít, Chúa sẽ tiếp tục làm phép lạ hóa nhiều để có phương tiện đào tạo huấn luyện tu sĩ linh mục, chu toàn sứ mạng truyền bá Sứ Điệp Fatima, và đem bình an, niềm vui cho những anh chị em nghèo đói cả tinh thần lẫn vật chất.

Qúi Ông Bà và Anh Chị Em muốn ủng hộ, xin gửi qua bưu điện địa chỉ:
Dòng Sứ Giả Fatima
P. O. Box 455
St. Clair, MO 63077

Hằng ngày Hội Dòng sẽ luôn nhớ cầu cho Quý Vị và gia đình trong các Thánh Lễ, kinh nguyện và các việc lành của linh mục và tu sĩ Dòng Sứ Giả Fatima.

Chân thành cám ơn.
Dòng Sứ Giả Fatima