Kết Quả Sổ Số Đại Hội Fatima Lần VI

Dưới đây là kết quả sổ số ngày Đại Hội Fatima lần VI.

Hạng V, mười giải, mỗi giải trúng $100.00, các vé mang số: 0095488, 008660, 0055507, 0055656, 0975589, 0098175, 044517, 044462, 0096906, 0096044

Hạng IV, một giải, trúng một Aplle iPad, vé mang số: 031696

Hạng III, một giải trúng Labtop, vé trúng mang số: 0073408

Hạng II, Samsung TV 65″, vé trúng mang số: 031696

Hạng I, trúng $5,000.00, vé trúng mang số: 036799

Xin chúc mừng những ai có số trúng, bà con giáo dân có vé trúng, xin liên lạc văn phòng nhà Dòng (636-744-5716) để lãnh giải.

Cũng xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của tất cả bà con, anh chị em.

Văn phòng nhà Dòng Sứ Giả Fatima