KINH MÂN CÔI

LỜI CHÚA VÀ LỜI NGUYỆN
Soạn thảo: Lm. Jos. Trần Ngọc Diệp, CMF và Lm. Nguyễn Tất Thắng, OP

I. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

  1. Làm Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
  2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
  3. Kinh Tin kính của các thánh Tông đồ
  4. Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng (xin thêm đức tin, đức cậy và đức mến), kinh Sáng Danh
  5. Lời Chúa của các mầu nhiệm Mân Côi (5 sự Vui, 5 sự Sáng, 5 sự Thương, 5 sự Mừng)
  6. Lời nguyện
  7. Đọc kinh Mân Côi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh,
  8. Kinh van xin Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa hơn.
  9. Kinh Lạy Nữ Vương
  10. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha để lãnh nhận ơn Toàn Xá (Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh)
  11. Kinh trông cậy
  12. Làm Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

II. LỜI CHÚA VÀ LỜI NGUYỆN – 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI
NĂM SỰ VUI
Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Lời Chúa
Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1,26-33)

Lời nguyện:

  • Con xin được lòng khiêm nhường.
  • Con xin tin thác và phụng sự Chúa hết lòng.
  • Con xin Chúa giúp con sống xứng đáng với phẩm giá con người do Chúa tạo nên.
  • Con vui mừng vì Chúa chia sẻ nhân tính với con người để con người được tham dự vào thiên tính của Chúa.
  • Con noi gương Đức Mẹ sẵn sàng lắng nghe và thi hành ý Chúa.
  • Con noi gương Đức Mẹ luôn tạ ơn Chúa khi vui cũng như khi buồn.

Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.
Lời Chúa
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,39-45)

Lời nguyện

  • Con xin được lòng yêu người.
  • Con noi gương Đức Mẹ tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa nói.
  • Con noi gương Đức Mẹ chia sẻ hồng ân cứu độ đến mọi người.
  • Con noi gương Đức Mẹ đem Chúa đến với mọi người
  • Con noi gương Đức Mẹ giúp đỡ những người cần giúp.
  • Con noi gương Đức Mẹ vui cùng người vui và khóc cùng người khóc.

Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

Lời Chúa
Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. (Lc 2,1-7)

Lời nguyện

  • Con xin được lòng khó khăn.
  • Con cùng với Mẹ Maria, thánh Giuse và các mục đồng chiêm ngắm Hài nhi Giê-su nằm trong máng cỏ.
  • Con thờ lậy Chúa Giêsu cùng với các hiền sĩ, dâng phẩm vật là vàng, một dược và nhũ hương.
  • Con sống nghèo khó và khiêm tốn theo gương Chúa Giêsu sinh ra trong nghèo khó và lớn lên trong khiêm tốn.
  • Con xin Thánh Gia chúc lành cho các cha mẹ và con cái trong gia đình
  • Con xin cho thế giới được hưởng thái bình và mọi người được hưởng phúc lợi.

Thứ tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Lời Chúa
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng : “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” (Lc 2,22-32)

Lời nguyện

  • Con xin được vâng lời chịu lụy.
  • Con cùng với ông Simêon và bà Anna chiêm ngưỡng Chúa là Đấng Cứu Độ mà dân Israel mong chờ.
  • Con mong sống xứng đáng là con Chúa vì con đã được thánh hiến cho Chúa qua bí tích Rửa tội
  • Con xin cảm tạ Chúa vì những hồng ân đức tin, đức cậy và đức mến
  • Con xin Chúa đón nhận đời sống con như của lễ dâng tiến Chúa
  • Con xin cho muôn dân nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ
  • Con xin cho Hội Thánh nên dấu chỉ ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho mọi người

Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Lời Chúa
Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !” Người đáp : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. (Lc 2,41-52)

Lời nguyện

  • Con xin được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
  • Con xin cho Hội Thánh nên dấu chỉ ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho mọi người
  • Con mong làm sáng danh Chúa qua lời nói, việc làm và đời sống hằng ngày
  • Con xin mọi người quan tâm đến những trẻ em bị bỏ rơi, chăm sóc người già yếu, giúp đỡ người túng thiếu, chăm sóc người bệnh tật và bảo vệ các thai nhi.
  • Con xin noi gương Đức Mẹ đón nhận mọi đau thương thử thách trong đời.

  • Con xin Giáo Hội trở thành tổ ấm cho những ai lạc lõng cô đơn, nơi gặp gỡ cho những ai bên lề xã hội, điểm hẹn cho mọi tín hữu và nơi cầu nguyện cho con Chúa.

NĂM SỰ SÁNG
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.
Lời Chúa
Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mt 1,9-11)

Lời nguyện

  • Xin cho con được sống xứng đáng là con cái Chúa.
  • Xin ban cho mọi người tín hữu một niềm tin sống động, chân chính.
  • Xin cho con biết chết cho tội và sống cho Chúa.
  • Xin cho con hưởng niềm vui được làm con Chúa ở đời này và đời sau nữa.
  • Xin cho con học hỏi và thực hành Lời Chúa
  • Xin cho con noi gương Mẹ Mẹ Maria luôn dìm mình trong đại dương tình yêu của Thiên Chúa.

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
Lời Chúa
Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”
Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói : “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. (Ga 2, 1-11)

Lời nguyện

  • Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
  • Xin cho con noi gương Mẹ Maria quan tâm đến những ai gặp khó khãn thử thách.
  • Xin cho con tin rằng Chúa luôn ở bên con và đồng hành với con trên mọi nẻo đường.
  • Xin cho con tin rằng Chúa sẽ ban ơn cho con vượt qua những khó khăn thử thách.
  • Xin giúp con hiểu rằng con phải thực hành ý Chúa chứ không phải mong chờ Chúa sẽ thực hiện những điều con mong muốn.
  • Con xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho những điều cần thiết và ích lợi trong đời sống Kitô hữu của con.

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

Lời Chúa
Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,14-15)

Lời nguyện

  • Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
  • Con xin Chúa giúp mọi người biết sám hối thực sự những sai lầm để tâm hồn họ được canh tân theo Tin Mừng.
  • Con xin Chúa giúp thế giới phá đi ngăn cách giữa muôn dân, dẹp tan mọi kỳ thị, ngừng làm tổn thương phẩm giá con người.
  • Con xin noi gương Mẹ luôn hướng về Con Mẹ để cộng tác đắc lực vào công trình cứu chuộc của Người.
  • Con xin noi gương Mẹ luôn thực hành những điều Chúa Giêsu giảng dậy như môn đệ trung thành.
  • Con xin noi gương Mẹ xây dựng Nước Trời của công lý và hòa bình, thương yêu và tương trợ, ân sủng và phúc lành.

Thứ tư: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Lời Chúa
Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi. (Mc 9,2-8)

Lời nguyện

  • Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
  • Xin giúp chúng con củng cố niềm tin qua Lời Chúa và các chứng nhân của Chúa đề sống xứng đáng làm nghĩa tử của Chúa.
  • Xin cho con chấp nhận ý nghĩa mầu nhiệm Thập Giá trong niềm hy vọng phục sinh của Chúa Giêsu.
  • Xin cho con bước theo Chúa Giêsu tiến vào vinh quang phục sinh qua sự thương khó và sự chết.
  • Xin cho con biết nghe lời Chúa Giêsu vì Người là Con yêu dấu của Chúa Cha.
  • Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người.

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Lời Chúa
Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. (Mc 14, 22-24)

Lời nguyện

  • Con xin được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
  • Xin cho con được hiệp nhất mãi mãi với Chúa Giêsu khi rước Mình và Máu châu báu của Người.
  • Xin cho cuộc đời con trở thành của hy lễ cùng với hy lễ của Chúa Giêsu để dâng lên Chúa Cha đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
  • Xin cho con được xứng đáng đón nhận Chúa Giêsu thánh thể là nguồn mạch ân sủng và sức sống.
  • Xin cho con biết tạ ơn Chúa Giêsu đã trao lại cho Giáo Hội bí tích tình yêu để liên kết mọi Kitô hữu trong tình yêu của Chúa.
  • Xin cho con được tham dự bàn tiệc Chiên Thiên Chúa trên trời cùng với Mẹ Maria và các thánh.

NĂM SỰ THƯƠNG
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa
Rồi Người (Đức Giêsu) đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông : “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông : “Sao anh em lại ngủ ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ.” (Lc 2 39-44)

Lời nguyện

  • Con xin được ăn năn tội nên.
  • Con xin thành thật thống hối ăn năn về những tội lỗi làm mất lòng Chúa.
  • Con xin bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng phục thánh ý Cha cho dù phải uống chén đắng.
  • Con xin từ bỏ ma quỉ và những cám dỗ lường gạt của chúng.
  • Con xin Chúa sai thiên thần bản mệnh đến soi sáng và bênh vực con trong những lúc gian nan thử thách.
  • Con xin noi gương Mẹ luôn hướng về Con Mẹ để cộng tác đắc lực vào công trình cứu chuộc của Người.

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Lời Chúa
Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại tát Người 68 và nói : “Ông Ki-tô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi : ai đánh ông đó ?” (Mt 26,67-68)

Lời nguyện

  • Con xin được hãm mình chịu khó bằng lòng.
  • Con xin đón nhận mọi xỉ nhục và hãm hại vì danh Chúa.
  • Con xin chiêm ngắn Chúa Giêsu vô tội nhưng chịu đánh đòn vì tội lỗi nhân loại
  • Con xin đón nhận những khỗ hình với Chúa để đền tội con và gia đình con.
  • Con xin Chúa tha thứ cho con về những tội khinh chê, phỉ báng và xúc phạm đến Chúa bằng nhiều cách.
  • Con xin noi gương Mẹ đón nhận những roi đòn đau đớn để đền tội cho những người đã xúc phạm đến danh thánh Chúa.

Thứ ba: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.

Lời Chúa
Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng : “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái !” Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,29-31)

Lời nguyện

  • Con xin đón chấp những cư xử bất công và bạo lực do lạm dụng quyền bính
  • Con xin Chúa cho muôn loài được hòa giải với Chúa nhờ máu Chúa Kitô.
  • Con xin cho những chứng nhân Tin Mừng đang bị hành hạ và bách hại được vui mừng hoan hỷ vì phần thưởng Nước Trời.
  • Con xin cho các Mục tử phục vụ Dân Chúa được hưởng vinh phúc muôn đời cùng với Mục tử tối cao là Chúa Giêsu Kitô.
  • Con xin cho các tu sĩ thánh hiến vì sống theo gương Chúa Kitô vâng phục, thanh tịnh và khó nghèo, được đón nhận triều thiên trong Nước Chúa.
  • Con xin noi gương Mẹ đón nhận những mũi dao đâm thâu trái tim để thông hiệp với trái tim Con Mẹ.

Thứ tư: Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.
Lời Chúa
Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ. (Mc 15,21-22)

Lời nguyện

  • Con xin được vác thánh giá theo chân Chúa.
  • Con xin vác giúp thánh giá của anh chị em đang quị ngã trên đường đời.
  • Con xin hôn kính thánh giá là nguồn hy vọng và nguồn cứu độ của con.
  • Con xin bước theo Chúa trên đường lên Núi Sọ để dâng hiến chính mình.
  • Con xin Chúa dẫn đưa con vào Nước Trời nhờ việc Chúa chịu treo cao trên thập giá.
  • Con noi gương Mẹ bước đi theo Chúa trên đường thập giá để cùng chịu chết với Chúa.

Thứ năm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

Lời Chúa
Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng : “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni !” Nghĩa là : “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?” Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói : “Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a.” Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói : “Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không.” Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói : “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15, 33-39)

Lời nguyện

  • Con xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.
  • Con xin Chúa thanh tẩy và thánh hóa con bằng Máu và Nước từ cạnh sườn.
  • Con xin ngợi khen Chúa vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
  • Con xin cho thế giới được kéo lên với Chúa khi Chúa đã được nâng cao khỏi đất.
  • Con xin được chết với Chúa và được sống lại với Chúa.
  • Con xin được noi gương Mẹ đứng bên thập giá để chia sẻ cuộc thương khó của Chúa đến cùng

NĂM SỰ MỪNG
Thứ nhất: Ðức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa
Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau : “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây ?” Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng ; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói : “Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này ! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi (Mc 16,1-6).

Lời nguyện

  • Con xin được sống lại thật về phần linh hồn
  • Xin chữa lành những thương tích hồn xác chúng con
  • Xin cho con biết theo Mẹ mà bước đi trong ánh sáng cứu độ.
  • Xin cho con được chết trong tình nghĩa với Chúa và được sống lại với Chúa
  • Xin giúp mọi người đồng tâm nhất trí xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.
  • Xin cho các anh chị em sắp qua đời được nhận vào Nước Chúa

Thứ hai: Ðức Chúa Giêsu lên trời.

Lời Chúa
Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Lời nguyện

  • Con xin được ái mộ những sự trên trời.
  • Con xin noi gương Thánh Mẫu mà gắn bó cùng Chúa trọn đời.
  • Con xin Chúa lôi kéo mọi người lên cùng Chúa
  • Con xin luôn hướng về nơi Chúa ngự
  • Con loan truyền Chúa chịu chết và sống lại, đang ngự bên hữu Chúa Cha để cầu bầu cho chùng con.
  • Con mong được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Nữ Vương thiên đàng.

Thứ ba: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Lời Chúa
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

Lời nguyện

  • Con xin được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.
  • Con xin làm linh hồn con trở thành cung điện Chúa Thánh Thần.
  • Con xin theo gương Mẹ, sốt sáng cầu nguyện và mong chờ Thánh Thần ngự đến
  • Xin cử Thánh Thần xuống để Người canh tân thế giới
  • Xin Người đến soi sáng lòng tin, củng cố hy vọng và tăng thêm lòng mến của con.
  • Xin làm cho con trở nên chứng nhân trung thành của Tin Mừng

Thứ tư: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.
Lời Chúa
Bấy giờ, Maria nói: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! (Lc 1, 49)

Lời nguyện

  • Con xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.
  • Con xin hướng lòng con lên thiên quốc là nơi Chúa hiển trị muôn đời.
  • Con xin đừng bao giờ xa Chúa và sa vòng tội lỗi
  • Xin Mẹ giúp các bà mẹ biết xây dựng tinh thần yêu thương chăm sóc để làm cho gia đình được thánh thiện và hạnh phúc.
  • Xin Mẹ làm Mẹ của toàn thể nhân loại
  • Xin Mẹ cho các anh chị em đã lìa cõi thế được chung hưởng vinh quang với thần thánh trên trời.

Thứ năm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời.

Lời Chúa
Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. (Kh 12, 1)

Lời nguyện

  • Con xin Ðức Mẹ phù hộ cho con được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.
  • Con xin nhận Đức Mẹ là mẹ để trọn niềm hiếu thảo với Người.
  • Con noi gương Mẹ biết để ý nghe lời Chúa và ghi tạc vào lòng.
  • Con xin thêm sức mạnh khi gặp cơn thử thách ngặt nghèo.
  • Con xin cho tất cả những ai gặp cảnh gian truân được cảm nghiệm tình mẫu tử của Mẹ.
  • Con xin Mẹ thương xót và cứu vớt những linh hồn đang luyện tội.