Chủ Đề Đại Hội Thánh Mẫu Fatima 2021: ĐỨC MARIA – MẸ THƯƠNG XÓT

1. Đức Trinh Nữ Maria đã cảm nghiệm được lòng thương xót lớn lao của Chúa tuôn đổ dồi dào trên Mẹ. Mẹ minh định Mẹ chỉ là tôi tới hèn mọn và thấp hèn của Thiên Chúa (x. Lc 1, 38). Mẹ càng hèn mọn, Mẹ càng được đẹp lòng Chúa. Mẹ xin bất cử điều gì đều được Chúa chấp nhận. Khi nhận thấy gia chủ thiếu rượu tại tiệc cưới Cana, Đức Maria nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rổi.” (x. Lc 2, 1-11). Chúa Giêsu đã làm phép lạ biến nước thánh rượu. Mẹ Maria đã can thiệp với lòng nhân hậu và thương cảm đối với những ai gặp khó khăn.

2. Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội. Mẹ đã sinh hạ Chúa Giêsu và giới thiệu Chúa Giêsu với thế giới Người là Con Thiên Chúa Nhập Thể để cứu chuộc nhân loại. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó Mẹ coi sóc Giáo Hội nên Mẹ là Mẹ của mọi thành phần trong Giáo Hội, bất kể họ thánh thiện hoặc tội lỗi. Như thế, Mẹ đã trở thành Đấng trung gian giữa Chúa Giêsu Kitô và các môn đệ. Mẹ chia sẻ nỗi thống khổ với Con Mẹ đến tận cùng và Mẹ cũng muốn con cái của Mẹ được đón nhận được những hoa quả của cuộc thương khó của Con Mẹ. Trải qua bao thế hệ, Mẹ luôn cầu xin Con Mẹ tỏ lòng thương xót với mọi người, đặc biệt là những tội nhân và những linh hồn nơi luyện ngục. Mẹ dậy ba trẻ em cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.”

3. Đức Trinh Nữ Maria mãi mãi là Mẹ của mỗi người tín hữu chúng ta. Mẹ luôn chăm sóc con cái của Mẹ trên mọi nẻo đường trần gian, trong mọi hoàn cảnh thiên tai nhân họa, trong mọi gian nan thử thách. Khi họ cầu khẩn Mẹ sẽ được Mẹ nhậm lời, được Mẹ trợ giúp bênh vực. Lạy Đức Nữ Vương Maria, Mẹ xót thương, xin nhìn xuống đoàn con đang kêu cầu Mẹ cứu giúp và thương xót. Xin giúp mỗi người chúng con biết thương xót như Cha trên trời đầy lòng xót thương (Lc 6,36)

4. Đức Trinh Nữ Maria dù được tôn phong làm Nữ Vương các Thánh, Nữ Vương các Thiên Thần, Nữ Vương trời đất, nhưng Mẹ vẫn nhìn xuống đoàn con dưới thế luôn ngước mắt hướng về Mẹ mà kêu xin Mẹ chỉ đường lối để sống đẹp lòng Chúa. Mẹ hiện ra tại nhiều nơi, đặc biệt tại Fatima vào năm 1917, để dậy bảo các con cải trên thế giới về sứ điệp Fatima. Đó là cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ để nhờ đó đền tạ Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu đã bị nhân loại xúc phạm quá nhiều. Nhờ việc thi hành sứ điệp Fatima, Mẹ Maria có thể xin Chúa thương xót và tha thứ nhân loại lỗi lầm.