Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa

Kinh Lạy Cha
Kinh Kính Mừng
Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.


NGÀY THỨ CHÍN
Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn khô khan nguội lạnh và nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót của Cha. Những linh hồn này gây thương tích đau đớn nhất cho Trái Tim Cha. Linh hồn Cha phải chịu đau buồn khủng khiếp trong Vườn Cây Dầu vì những linh hồn khô khan này, đến nỗi phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén này khỏi con, nhưng nếu đó là Ý Cha”. Nguồn hy vọng cuối cùng cho phần rỗi họ là chạy đến Lòng Thương Xót Cha.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa chính là Lòng Thương Xót con xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh đến nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Xin lấy lửa Tình Yêu tinh tuyền của Chúa mà làm cho những linh hồn khô lạnh như thay ma khiến Chúa hãi hùng kinh khiếp, được trở nên sốt sắng nồng nàn. Ôi Chúa Giêsu vô cùng từ bi, xin thi thố quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa và thu hút họ vào lò lửa nóng ấm Tình Yêu Chúa; cùng ban cho họ món quà tình yêu thánh, vì không có gì ở ngoài quyền phép Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn khô khan nguội lạnh, bởi họ cũng được nương náu trong Trái Tm vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Ôi Cha Thương Xót! Con nài xin Cha vì cuộc tử nạn đắng cay của Con Cha và vì ba giờ Người hấp hối trên Thánh Giá, xin cho họ cùng được tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Amen.

♩ ♩ ♩ ♬ ♬ Hát: “Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài” ♩ ♩ ♩ ♬ ♬

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, – để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, – xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu – xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Ôi, máu và nước tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót, – chúng con trông cậy ở nơi Ngài.

KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Cha, mặc dầu tội lỗi của con rất to lớn và sự xúc phạm của con lại quá nhiều, con vẫn tín thác vào Lòng thương xót của Cha – bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.
Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng : “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng Lòng Thương Xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác”. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Đấng Cứu Rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt , Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Amen.

LỜI TẬN HIẾN
Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây, xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót sẽ không bị hủy diệt. Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen