ĐTC mời gọi các tu hội đời đưa thế giới đến với Giáo hội

Trong sứ điệp nhân kỷ niệm 75 năm Đức Piô XII ban hành Tông hiến Provida Mater Ecclesia – Mẹ Quan phòng của Giáo hội, Đức Thánh Cha đề cao vai trò quan trọng của các Tu hội đời trong Giáo hội và xã hội và mời gọi họ đưa thế giới đến với Giáo hội.

Ngày 2/2/1947, Đức Piô XII đã ban hành Tông hiến Provida Mater Ecclesia, trong đó ngài nhìn nhận các Tu hội đời như là một hình thức thánh hiến chính thức mới trong Giáo hội Công giáo.

Các Tu hội đời là những tu hội mà các thành viên cố gắng đạt đến sự hoàn thiện Ki-tô giáo qua việc sống 3 lời khuyên Phúc Âm – khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời – và thực hiện công việc của Giáo hội khi “sống giữa thế giới”. Họ không buộc khấn công khai, mặc tu phục riêng và sống chung trong cộng đoàn.

“Đặc tính đời”
Trong sứ điệp gửi đến bà Jolanta Szpilarewicz, Chủ tịch Hội nghị Thế giới của các Tu hội đời, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng bản sắc cụ thể của đặc sủng của anh chị em đến từ “đặc tính đời”, và khuyến khích các thành viên Tu hội đời giữ gìn bản sắc này và tiếp tục “công việc sáng tạo và ngôn sứ”, điều giúp họ trở thành “một món quà tuyệt vời cho Giáo hội trước và sau Công đồng Vatican II.”

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp hai chiều kích riêng biệt là “thánh hiến” và “đặc tính đời”, lưu ý rằng đặc tính của các Tu hội đời không được nhầm lẫn với đặc tính của đời sống tu trì. Ngài nhận định: “Anh chị em cần được thúc đẩy bởi ước muốn sống một ‘đặc tính đời thánh thiện’, bởi vì anh chị em là một tổ chức giáo dân,” và nhấn mạnh rằng “chính Bí tích Rửa tội là hình thức thánh hiến đầu tiên và triệt để nhất.” Sự kết hợp với Thiên Chúa không thể xóa bỏ được này là cội nguồn của sự thánh thiện và cũng ban cho chúng ta sức mạnh để tách biệt khỏi ‘tính thế gian’”.

Đưa thế giới đến với Giáo hội
Đức Thánh Cha nói tiếp rằng đặc sủng đặc biệt của các Tu hội đời kêu gọi các thành viên của họ “phải cấp tiến, đồng thời tự do và sáng tạo” trong chứng tá Kitô giáo của họ để trở thành “hạt giống và men nồng”, cả trong Giáo hội và xã hội.

Trong khi lưu ý rằng các Tu hội đời “đã trải qua nhiều thay đổi” và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa Giáo hội đến một thế giới luôn thay đổi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngày nay họ cần phải “tiến thêm một bước nữa” để “làm cho thế giới (chứ không phải tính thế gian!) hiện diện trong Giáo hội.”

“Men và muối” của thế giới
Nhắc lại thông điệp Fratelli tutti, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng đời sống thánh hiến giữa đời là một “dấu chỉ ngôn sứ” đòi hỏi hành động cụ thể hơn là lời nói, nếu muốn bày tỏ tình yêu của Chúa Cha. Do đó, ngài khuyến khích các Tu hội đời tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Tin Mừng là trở thành “men và muối” của thế giới. (CSR_383_2022)

Hồng Thủy – Vatican News