Kinh Tối Thứ Tư

Ý cầu nguyện: Hôm nay GH mừng kính hai Thánh Timôthêô và thánh Titô, Giám mục. Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh, khi sai các Môn đệ đi ra giang, Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Vâng nghe lời kêu gọi của Chúa, chúng con dâng lên Chúa Hội Thánh, mọi thành phần dan Chúa, xin cho lời Chúa đâm rễ sâu, và sinh hoa kết qua nơi mỗi người chúng con. Hiệp ý với lời kêu gọi của Đức thánh cha, chúng ta cùng cầu xin cho hoà bình thế giới, nhất là ở những nơi đang có nguy cơ chiế tranh. Xin cho các nhà lãnh đạo biết đối thoại tìm ra giải pháp, để người dân được hưởng hoà bình ấm no, không bị rơi vào những thiệt hại chiến tranh. Xin Mẹ nâng đỡ những ai đau bệnh, hoặc vì làm việc quá sức, hay đang kiệt sức, kiệt lực vì một hoàn cảnh nào đó, xin cho họ gặp được sự nâng đỡ, ủi an nơi những người thân cận, hầu hy vọng trở lại, và tiếp tục niềm tin vào cuộc sống. Chúng con cùng không quên những ACE đang vất vả hết mình với nhà Dòng, xin Mẹ gìn giữ khỏi mọi bệnh tật, hiểm nguy hồn xác. Amen.

Phép Lần Hạt Mân Côi Năm Sự Sáng

X: Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.
Đ: Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
X: Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
Đ: Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
X: Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
Đ: Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
X: Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Đ: Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
X: Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Đ: Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
Lời nguyện Fatima sau mỗi chục kinh:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

X: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Antôn, Maria, và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Đ: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Antôn, Maria, và các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Antôn, Maria, và các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen

_______

PHÚC ÂM: Ga 15,1-8
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
1“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Đó là lời Chúa.