Kinh Tối Thứ Tư

Ý cầu nguyện: Hôm nay GH mừng kính hai Thánh Timôthêô và thánh Titô, Giám mục. Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh, khi sai các Môn đệ đi ra giang, Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Vâng nghe lời kêu gọi của Chúa, chúng con dâng lên Chúa Hội Thánh, mọi thành phần dan Chúa, xin cho lời Chúa đâm rễ sâu, và sinh hoa kết qua nơi mỗi người chúng con. Hiệp ý với lời kêu gọi của Đức thánh cha, chúng ta cùng cầu xin cho hoà bình thế giới, nhất là ở những nơi đang có nguy cơ chiế tranh. Xin cho các nhà lãnh đạo biết đối thoại tìm ra giải pháp, để người dân được hưởng hoà bình ấm no, không bị rơi vào những thiệt hại chiến tranh. Xin Mẹ nâng đỡ những ai đau bệnh, hoặc vì làm việc quá sức, hay đang kiệt sức, kiệt lực vì một hoàn cảnh nào đó, xin cho họ gặp được sự nâng đỡ, ủi an nơi những người thân cận, hầu hy vọng trở lại, và tiếp tục niềm tin vào cuộc sống. Chúng con cùng không quên những ACE đang vất vả hết mình với nhà Dòng, xin Mẹ gìn giữ khỏi mọi bệnh tật, hiểm nguy hồn xác. Amen.

Phép Lần Hạt Mân Côi Năm Sự Sáng

X: Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.
Đ: Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
X: Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
Đ: Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
X: Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
Đ: Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
X: Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Đ: Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
X: Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Đ: Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
Lời nguyện Fatima sau mỗi chục kinh:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

X: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Phêrô, Giuse, Bênêdictô, và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Đ: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô, Giuse, Bênêdictô, và các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn ấy cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen

_______
BÀI ĐỌC I: Gl 5, 18-25
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, nếu anh em được Thánh Thần hướng dẫn, anh em không còn ở dưới chế độ lề luật nữa. Vả chăng người ta thừa hiểu sự nghiệp của xác thịt là: tà dâm, ô uế, phóng đãng, buông tuồng, thờ lạy thần tượng, phù phép, thù hằn, kình địch, ghen tương, giận dữ, cãi lẫy, bất bình, bè phái, giết người, say sưa, mê ăn uống, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho anh em hay, như tôi đã từng nói rằng: hễ những ai phạm các điều lỗi đó, sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.

Còn hoa quả của Thánh Thần là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, dịu hiền, trung trực, đức hạnh, tiết độ, trinh khiết. Lề luật không chống lại các điều ấy. Vả chăng, những ai thuộc về Ðức Kitô, thì đã đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng và đam mê vào thập giá. Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, chúng ta cũng hãy ăn ở theo Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mc 7, 14-23
“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
14Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16Ai có tai nghe thì nghe!”

17Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.

18Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?”

Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.

21Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.

23Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Đó là lời Chúa.