Kinh Tối Thứ Tư

Ý cầu nguyện: Hôm nay GH mừng kính hai Thánh Timôthêô và thánh Titô, Giám mục. Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh, khi sai các Môn đệ đi ra giang, Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Vâng nghe lời kêu gọi của Chúa, chúng con dâng lên Chúa Hội Thánh, mọi thành phần dan Chúa, xin cho lời Chúa đâm rễ sâu, và sinh hoa kết qua nơi mỗi người chúng con. Hiệp ý với lời kêu gọi của Đức thánh cha, chúng ta cùng cầu xin cho hoà bình thế giới, nhất là ở những nơi đang có nguy cơ chiế tranh. Xin cho các nhà lãnh đạo biết đối thoại tìm ra giải pháp, để người dân được hưởng hoà bình ấm no, không bị rơi vào những thiệt hại chiến tranh. Xin Mẹ nâng đỡ những ai đau bệnh, hoặc vì làm việc quá sức, hay đang kiệt sức, kiệt lực vì một hoàn cảnh nào đó, xin cho họ gặp được sự nâng đỡ, ủi an nơi những người thân cận, hầu hy vọng trở lại, và tiếp tục niềm tin vào cuộc sống. Chúng con cùng không quên những ACE đang vất vả hết mình với nhà Dòng, xin Mẹ gìn giữ khỏi mọi bệnh tật, hiểm nguy hồn xác. Amen.

Phép Lần Hạt Mân Côi Năm Sự Sáng

X: Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.
Đ: Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
X: Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
Đ: Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
X: Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
Đ: Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
X: Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Đ: Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
X: Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Đ: Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
Lời nguyện Fatima sau mỗi chục kinh:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

X: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Phêrô, Giuse, Bênêdictô, và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Đ: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô, Giuse, Bênêdictô, và các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn ấy cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen

_______

PHÚC ÂM: Mt 9, 9-13
“Hãy theo Ta”. – Và ông ấy đứng dậy đi theo Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
9Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

10Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.

11Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?”

12Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Đó là lời Chúa.