Our Blessed Sunday at the State Fair!

Dòng Sứ Gia Fatima có mặt “trên từng cây số” luôn nha ACE. Đây là một vài hình ảnh những người nhiệt tâm cùng với nhà Dòng bán thực phẩm ở “South Texas State Fair”. Kính mời bà con ghé thăm và ủng hộ, đồ ăn và thức uống đều có. Tất cả đã sẵn sàng. Kính mời! Kính mời!