TUẦN CỨU NHẬT CHUẨN BỊ MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH

Anh Chị Em thân mến.

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta đang sống những ngày Mùa Vọng để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu Kitô đến lần thứ nhất và lần thứ hai. Lần thứ nhất, Người đã đến trần gian trong thân phận con người yếu đuối. Lần thứ hai, Người trở lại trần gian trong vinh quang đế xét xử trần gian. Người là khời đầu và kết thực của mọi sự.
Mùa Vọng được chia làm hai giai đoạn tương ứng với hai ý nghĩa sau đây : Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng và kéo dài đến hết ngày 16 tháng 12. Ý nghĩa của giai đoạn này là hướng lòng trông đợi của người tín hữu vào ngày Chúa Kitô ngự đến lần thứ hai trong vinh quang vào ngày tận thế. Giai đoạn thứ hai kéo dài một tuần lễ, từ ngày 17 đến 24 tháng 12, nhằm chuẩn bị trực tiếp mừng đại lễ Giáng Sinh, tức tưởng niệm biến cố Chúa Kitô đã đến trần gian lần thứ nhất trong lịch sử nhân loại. Mọi người được mời gọi cử hành sốt sáng Mùa Vọng để hân hoan cử hành Mùa Giáng Sinh. Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm của lịch sử nhân loại. Người đến để hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại.
“Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và bảo tồn mọi sự nhờ Ngôi Lời (x. Ga 1,3), không ngừng minh chứng về chính mình cho loài người qua các thọ tạo (x. Rm 1,19-20), hơn nữa, vì muốn mở ra con đường cứu độ cao vời, ngay từ khởi thủy, Ngài đã tỏ mình ra cho nguyên tổ. Sau khi tổ tông sa ngã, bằng việc hứa ban ơn cứu chuộc, Ngài đã nâng con người chỗi dậy, hướng tới niềm hy vọng cứu độ (x. St 3,15), và không ngừng săn sóc nhân loại, để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu độ bằng cách kiên tâm làm việc lành (x. Rm 1,19-20). Khi đến kỳ hạn, Ngài đã gọi Abraham để từ nơi ông thành lập một đoàn dân đông đảo (x. St 12,2-3), một dân tộc mà sau thời các tổ phụ, Ngài đã dùng Môsê và các ngôn sứ để dạy dỗ, giúp họ nhận biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và chân thật, là Cha quan phòng, là Thẩm phán chí công và để họ trông đợi Đấng Cứu Thế Ngài đã hứa ban. Như thế, qua các thời đại, Ngài đã dọn đường cho Tin Mừng.
Sau khi phán dạy nhiều lần nhiều cách qua các ngôn sứ, “vào những ngày sau hết này, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua Người Con” (x. Dt 1,1-2). Thật vậy, Ngài đã sai Con của Ngài là Ngôi Lời vĩnh cửu, Đấng soi sáng mọi người, đến sống giữa loài người và nói cho họ biết những điều kín nhiệm nơi Thiên Chúa (x. Ga 1,1-18). Như vậy, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời trở thành xác phàm, “một người được sai đến với mọi người” , “đã nói lời của Thiên Chúa” (Ga 3,34) và hoàn thành công trình cứu độ Chúa Cha đã giao phó cho Người thực hiện (x. Ga 5,36; 17,4). Vì thế, Đấng mà ai thấy là thấy Chúa Cha (x. Ga 14,9), bằng tất cả sự hiện diện và cách thế tỏ bày chính mình, bằng lời nói và việc làm, bằng các dấu chỉ và phép lạ, nhất là bằng cái chết và sự sống lại vinh quang từ trong kẻ chết, sau cùng, bằng việc cử Thánh Thần Chân lý đến, chính Người đã hoàn tất việc kiện toàn mạc khải và dùng chứng cứ thần linh xác nhận là Thiên Chúa ở với chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi và sự chết, cho chúng ta sống lại để được sống đời đời. Như vậy, nhiệm cục Kitô giáo sẽ mãi mãi trường tồn vì là giao ước mới và vĩnh viễn, và chúng ta không phải chờ đợi một mạc khải công khai mới nào khác nữa trước ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra trong vinh quang (x. 1 Tm 6,14; Tt 2,13). (Trích Hiến chế tín lý Lời Thiên Chúa của CĐ Vatican II về Mạc Khải số 3-4)”
Ước mong rằng Tuần Cửu Nhật Chuẩn Bị Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh sẽ giúp bạn chuẩn bị tinh thần để chào đón Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ của mọi người.

*****
NGÀY THỨ NHẤT
(16 THÁNG 12)

1. Khai mạc
Dầu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Đọc kinh Tin, Cậy, Mến
Đọc kinh Ăn năn tội
Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần chín ngày để chuẩn bị mừng lễ giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để chào đón Con chí thánh của Người là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ý nguyện của cá nhân và cộng đoàn.

2. Thánh ca: Nguyện Mùa Vọng
ĐK: Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi! Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai Chúa ơi! nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn pương cho đoàn con ngóng chờ.
1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xóa tội trần gian xóa bao lỗi đời.
2. Xin mưa xuống trần gian Đấng Cứu Tinh. Phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời con Chúa Chí Linh. Nối lại tình thương thế gian nước trời.

3. Lời Chúa: (Pl 4,4-5)
Anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh chị em ! Sao cho mọi người thấy anh chị em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến

4. Đọc kinh Mân Côi
Năm Sự Vui, thứ nhất thì ngắm Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường.
Lạy Cha
Kính mừng (10)
Sáng danh
Kinh nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem lại linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.

5. Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”
Điệp ca: Thiên sứ Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến gặp một trinh nữ đã đính hôn với ông Giu-se là người trong hoàn tộc Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-r-ia. Ha-lê-lui-a

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

6. Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô, Con Chúa, đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

7. Thánh ca: Xin Vâng
1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’.
ÐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng ‘Xin Vâng’, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng ‘Xin Vâng’, hôm nay, tương lai và suốt đời.
2. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’.
3. Mẹ ơi, Mẹ tin nơi Chúa an bài, Mẹ nên phúc ân muôn loài. Nơi Mẹ đoàn con tuôn đến nương thân. Mẹ ơi, niềm vui bên Mẹ rạng rỡ, lòng con sao còn bỡ ngỡ ? Xin Mẹ dạy con hai tiếng: ‘Xin Vâng’.

*****
NGÀY THỨ HAI
(17 tháng 12)

1. Khai mạc
Dầu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Đọc kinh Tin, Cậy, Mến
Đọc kinh Ăn năn tội
Hôm nay chúng ta tiếp tục tuần chín ngày để chuẩn bị mừng lễ giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để chào đón Con chí thánh của Người là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ý nguyện của cá nhân và cộng đoàn.

2. Thánh ca: Trời cao
ĐK. Trời cao hãy đổ mưa xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.
1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi! Dừng con giận Chúa lại thôi. Chúa ơi! Đoàn con đã hối tội rồi.
2. Thương xem dân Chúa, đớn đau mây sầu che lối, luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới, cứu dân, đập tan xiềng xích tội nhơ, Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa vô bờ.

3. Lời Chúa: (1Tx 5,23-24)
Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh chị em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh chị em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.

4. Đọc kinh Mân Côi
Năm Sự Vui, thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Lạy Cha
Kính mừng (10)
Sáng danh
Kinh nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem lại linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.

5. Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”
Điệp ca: Lạy Ngôi Lời khôn ngoan thượng trí, phát xuất từ miệng Đấng Tối Cao, Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Xin hãy đến mà chỉ dậy đường cứu độ chúng con.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

6. Lời nguyện
Lạy Chúa là Đấng tạo thành và cứu chuộc nhân loại, Chúa đã muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Giờ đây, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn: ước gì Con Một Chúa đã làm người như chúng con, cũng cho chúng con được làm con Chúa như Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

7. Thánh ca: Cung chúc Trinh Vương
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
ÐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.
3. Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng, làm nên mạo gai nhọn sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao dung. Cho thế nhân bao tội lỗi, xin Ðức Mẹ thương tình.
4. Con muốn vang cung với thần thánh trên trời, và bao người lành dưới thế ngợi chúc Mẹ thiên đình. Cung chúc Trinh Vương chiều hôm với ban mai. Con muốn mến yêu Mẹ mãi, con mến yêu tận tình.

*****
NGÀY THỨ BA
(18 tháng 12)

1. Khai mạc
Dầu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Đọc kinh Tin, Cậy, Mến
Đọc kinh Ăn năn tội
Hôm nay chúng ta tiếp tục tuần chín ngày để chuẩn bị mừng lễ giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để chào đón Con chí thánh của Người là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ý nguyện của cá nhân và cộng đoàn.

2. Thánh ca: Hãy Chỗi Dậy
ÐK: Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê. Hãy chỗi dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.
1. Ðã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống, ta hãy bước theo đường quang vinh.
2. Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa. Nguyện lòng trí muôn người hiệp nhất trong một Ðức Tin, một tình yêu.
3. Ngước trông lên cao thôi đừng mệt mài bước theo đường tội lỗi. Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trong nguồn phúc ân ngày cứu rỗi.

3. Lời Chúa: (Pl 4,4-5)
Anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh chị em! Sao cho mọi người thấy anh chị em sống hiền hòa rộng rải, Chúa đã gần đến.

4. Đọc kinh Mân Côi
Năm Sự Vui, thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Lạy Cha
Kính mừng (10)
Sáng danh
Kinh nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem lại linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.

5. Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”
Điệp ca: Lạy Chúa là Thủ Lãnh nhà Ít-ra-en, Ngài đã xuất hiện trong ánh lửa bụi gai cho Mô-sê chiêm ngưỡng, ban lề luật cho ông trên đình núi Xi-nai. Xin ngự đến mà ra tay cứu chuộc loài người.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

6. Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, này chúng con đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền. Xin cho mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn giải thoát và canh tân như chúng con hằng mong đợi. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

7. Thánh ca: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa
ÐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát dâng tấm lòng, dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con.
1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.
2. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.
3. Con nguyện cầu, con trung thành con quyết tâm. Mẹ nhận lấy cả tâm hồn con kính dâng. Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian.

*****
NGÀY THỨ TƯ
(19 tháng 12)

1. Khai mạc
Dầu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Đọc kinh Tin, Cậy, Mến
Đọc kinh Ăn năn tội
Hôm nay chúng ta tiếp tục tuần chín ngày để chuẩn bị mừng lễ giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để chào đón Con chí thánh của Người là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ý nguyện của cá nhân và cộng đoàn.

2. Thánh ca: Mừng vui lên
1. Mừng vui lên anh em, vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này là ngày cứu rỗi. Ngày Chúa đến vinh quang, Người chiếu sáng nhân gian , muôn muôn người được sống vui bình an.
2. Mừng vui lên anh em Người bổ sức con người. Mừng vui lên anh em này vầng hồng đang tới. Người cứu chữa mù què, người điếc lắng tai nghe, muôn dân nghèo được sống no thỏa thuê.
3. Mừng vui lên anh em , Người cứu thoát con người. Mừng vui lên anh em Người tận diệt tội lỗi. Người đến để minh oan , Người phá vỡ mưu toan, muôn muôn người được sống vui hợp hoan.
ĐK: Mừng vui lên anh em vì Chúa đến cứu đời. Chúa đến cứu đời ngày hồng ân thắm tươi. Mừng vui lên anh em vì Chúa đến cứu đời. Chúa đến cứu đời ngày tình thương sáng ngời.

3. Lời Chúa (Pl 3,20b-21)
Chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến với chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.

4. Đọc kinh Mân Côi
Năm Sự Vui, thứ bốn thì ngắm Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Lạy Cha
Kính mừng (10)
Sáng danh
Kinh nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem lại linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.

5. Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”
Điệp ca: Lạy Đức Kitô là mầm non từ gốc tổ Gie-sê, Ngài chiêu tập muôn dân dưới hiệu kỳ, trước Nhan Thánh, vua quan đều câm miệng, cả muôn phương hằng cầu khẩn danh Ngài. Xin đến mà giải thoát, đừng trì hoãn làm chi.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

6. Lời nguyện:
Lạy Chúa, qua điềm lạ Đức Trinh Nữ sinh con, Chúa dã tỏ cho trần gian thấy Vầng Hồng chiếu tỏa vinh quang Chúa là chính Đức Giêsu Kitô. Xin giúp chúng con biết họp mừng mầu nhiệm Giáng Sinh với một niềm kính tin toàn vẹn và một lòng vâng phục thẳm sâu. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

7. Thánh ca: Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng
ÐK: Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con về tới bến. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới thiên đàng.
1. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, sóng va tư bề thuyền con sắp chìm hầu theo nước xuôi giòng. Thân lạy Nữ Vương Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến con cùng.
2. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Phút lênh đênh bập bềnh trôi ngã lòng hầu buông lái thôi chèo. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Giúp con vững lòng cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều.

*****
NGÀY THỨ NĂM
(20 tháng 12)

1. Khai mạc
Dầu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Đọc kinh Tin, Cậy, Mến
Đọc kinh Ăn năn tội
Hôm nay chúng ta tiếp tục tuần chín ngày để chuẩn bị mừng lễ giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để chào đón Con chí thánh của Người là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ý nguyện của cá nhân và cộng đoàn.

2. Thánh ca: Nguyện Mùa Vọng
ĐK: Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi! Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai Chúa ơi! nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn pương cho đoàn con ngóng chờ.
1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xóa tội trần gian xóa bao lỗi đời.
2. Xin mưa xuống trần gian Đấng Cứu Tinh. Phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời con Chúa Chí Linh. Nối lại tình thương thế gian nước trời.

3. Lời Chúa (1Cr 1,7b-9)
Chúng ta mong dợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mạc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh chị em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh chị em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh chị em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

4. Đọc kinh Mân Côi
Năm Sự Vui, thứ năm thì ngắm Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Lạy Cha
Kính mừng (10)
Sáng danh
Kinh nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem lại linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.

5. Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”
Điệp ca: Lạy Đức Kitô, Ngài nắm giữ chìa khóa Đa-vít và phủ việt nhà Ít-ra-en: Ngài đã mở, nào có ai đóng được, Ngài đóng rồi, ai có thể mở ra? Xin Ngài đến đem ơn giải thoát, cho tù nhân khỏi hết xích xiềng, chẳng còn ngồi dưới bóng đêm thần chết.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

6. Lời nguyện:
Lạy Chúa, trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn cho Đức Trinh Nữ đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Chúa, được đầy tràn ánh sáng của Thánh Thần và trở nên cung điện của Đấng Tối Cao. Xin giúp chúng con học đòi gương khiêm nhường của Đức Trinh Nữ mà luôn luôn thận theo ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

7. Thánh ca: Tận hiến cho Mẹ
1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.
ÐK: Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân khổ hèn con đến kính dâng , quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.
2. Con khấn xin Mẹ những khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn, đôi mắt đau buồn ngước trông lên Mẹ, để được ủi an dưới bóng Mẹ yêu.
3. Xin trái tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ, giữa muôn ngàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.

*****
NGÀY THỨ SÁU
(21 tháng 12)

1. Khai mạc
Dầu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Đọc kinh Tin, Cậy, Mến
Đọc kinh Ăn năn tội
Hôm nay chúng ta tiếp tục tuần chín ngày để chuẩn bị mừng lễ giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để chào đón Con chí thánh của Người là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ý nguyện của cá nhân và cộng đoàn.

2. Thánh ca: Trời cao
ĐK. Trời cao hãy đổ mưa xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.
1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi! Dừng con giận Chúa lại thôi. Chúa ơi! Đoàn con đã hối tội rồi.
2. Thương xem dân Chúa, đớn đau mây sầu che lối, luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới, cứu dân, đập tan xiềng xích tội nhơ, Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa vô bờ.

3. Lời Chúa (1Cr 4,5)
Xin anh chị em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bầy những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.

4. Đọc kinh Mân Côi
Năm Sự Vui, thứ nhất thì ngắm Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường.
Lạy Cha
Kính mừng (10)
Sáng danh
Kinh nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem lại linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.

5. Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”
Điệp ca: Lạy Đức Kitô là vừng đông xuất hiện, là hào quang tỏa ánh sáng muôn đời, gương mặt trời chiếu tỏ đường công chính; xin Ngài thương ngự đến sáng soi những kẻ ngồi dưới bóng đêm thần chết.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

6. Lời nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho chúng con được hân hoan vì Con Một Chúa giáng sinh làm người. Giờ đây, xin nhậm lời dân Chúa cầu khẩn mà cho chúng con được ân thường phúc trường sinh, khi Con Chúa trở lại đầy quyền uy rực rỡ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

7. Thánh ca: Con dâng về Mẹ
ÐK: Con dâng về Mẹ một lòng tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trầm diệu huyền tỏa bay nơi nơi.
1. Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than, đường đời nguy nan Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.
2. Con dâng về Mẹ mộng đời nở tươi ngát hương, dạt dào yêu thương đừng phân rẽ trăm ngàn đường.
3. Con dâng về Mẹ lời nguyền tin yêu thiết tha, dù đời phôi pha tình yêu vẫn luôn đậm đà.

*****
NGÀY THỨ BẨY
(22 tháng 12)

1. Khai mạc
Dầu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Đọc kinh Tin, Cậy, Mến
Đọc kinh Ăn năn tội
Hôm nay chúng ta tiếp tục tuần chín ngày để chuẩn bị mừng lễ giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để chào đón Con chí thánh của Người là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ý nguyện của cá nhân và cộng đoàn.

2. Thánh ca: Trời cao
ĐK. Trời cao hãy đổ mưa xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.
1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi! Dừng con giận Chúa lại thôi. Chúa ơi! Đoàn con đã hối tội rồi.
2. Thương xem dân Chúa, đớn đau mây sầu che lối, luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới, cứu dân, đập tan xiềng xích tội nhơ, Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa vô bờ.

3. Lời Chúa (Gc 5,7,8-9b)
Thưa anh chị em, xin anh chị em cứ kiên nhận cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Kìa Vị Thầm Phán đang đứng ngoài cửa!

4. Đọc kinh Mân Côi
Năm Sự Vui, thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người
Lạy Cha
Kính mừng (10)
Sáng danh
Kinh nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem lại linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.

5. Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Điệp ca: Lạy Đức Kitô là Vua muôn nước, Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông, chính Ngài là đá tảng góc tường nối dân Chúa với dân ngoại thành một. Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

6. Lời nguyện:
Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết, nhưng đã thương sai Con Một giáng trần cứu họ. Xin cho những ai đến thờ lậy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một Vị Cứu Tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

7. Thánh ca: Lạy Mẹ, xin yên ủi
ĐK. Lạy Mẹ, xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi, xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc vướng trên con đường.
1. Ới Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên, là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.
2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương, quyết còn sống ngày nào, thờ kính Con Mẹ khoan nhân, và không quyến luyến thú vui thế trần.
3. Đến gìờ chết, xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì, chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng, hết chán phiền.

*****
NGÀY THỨ TÁM
(23 tháng 12)

1. Khai mạc
Dầu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Đọc kinh Tin, Cậy, Mến
Đọc kinh Ăn năn tội
Hôm nay chúng ta tiếp tục tuần chín ngày để chuẩn bị mừng lễ giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để chào đón Con chí thánh của Người là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ý nguyện của cá nhân và cộng đoàn.

2. Thánh ca: Hãy Chỗi Dậy
ÐK: Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê. Hãy chỗi dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.
1. Ðã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống, ta hãy bước theo đường quang vinh.
2. Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa. Nguyện lòng trí muôn người hiệp nhất trong một Ðức Tin, một tình yêu.
3. Ngước trông lên cao thôi đừng mệt mài bước theo đường tội lỗi. Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trong nguồn phúc ân ngày cứu rỗi.

3. Lời Chúa (2 Pr 3,8-9)
Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh chị em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năng hối cải.

4. Đọc kinh Mân Côi
Năm Sự Vui, thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Lạy Cha
Kính mừng (10)
Sáng danh
Kinh nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem lại linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.

5. Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Điệp ca: Muôn lạy Đức Em-ma-nu-en, Đấng nắm giữ vương quyền và ban hành luật pháp, khắp nơi trông đợi Ngài giải thoát muôn dân. Xin rủ thương ngự xuống gian trần cho chúng con hưởng ơn cứu độ.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

6. Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin mau đến chứ đừng trì hoãn nữa ! Xin ngự đến nâng đỡ ủi an những ai đặt hết tin tưởng vào tình thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hợp nhật với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

7. Thánh ca: Lạy Mẹ Fatima
ÐK: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi.
2. Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Ðường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi ?
3. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng luôn trinh khiết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ, biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.
4. Mẹ ơi, giờ đây con thực lòng thống hối. Con đường xưa tội lỗi nguyện xa cách rồi, xa cách rồi. Và quì đây con muốn không dâng gì, không dâng gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm nhìn Mẹ thôi.

*****
NGÀY THỨ CHÍN
(24 tháng 12)

1. Khai mạc
Dầu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen
Đọc kinh Tin, Cậy, Mến
Đọc kinh Ăn năn tội
Hôm nay chúng ta tiếp tục tuần chín ngày để chuẩn bị mừng lễ giáng sinh của Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn để chào đón Con chí thánh của Người là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhờ Mẹ dâng lên Chúa những ý nguyện của cá nhân và cộng đoàn.

2. Thánh ca: Mừng vui lên
1. Mừng vui lên anh em, vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này là ngày cứu rỗi. Ngày Chúa đến vinh quang, Người chiếu sáng nhân gian , muôn muôn người được sống vui bình an.
2. Mừng vui lên anh em Người bổ sức con người. Mừng vui lên anh em này vầng hồng đang tới. Người cứu chữa mù què, người điếc lắng tai nghe, muôn dân nghèo được sống no thỏa thuê.
3. Mừng vui lên anh em , Người cứu thoát con người. Mừng vui lên anh em Người tận diệt tội lỗi. Người đến để minh oan , Người phá vỡ mưu toan, muôn muôn người được sống vui hợp hoan.
ĐK: Mừng vui lên anh em vì Chúa đến cứu đời. Chúa đến cứu đời ngày hồng ân thắm tươi. Mừng vui lên anh em vì Chúa đến cứu đời. Chúa đến cứu đời ngày tình thương sáng ngời.

3. Lời Chúa (Gl 4,4-5)
Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

4. Đọc kinh Mân Côi
Năm Sự Vui, thứ ba thì ngắm Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Lạy Cha
Kính mừng (10)
Sáng danh
Kinh nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đem lại linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn.

5. Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Điệp ca: Khi vầng đông nhuộm đỏ chân trời, các người sẽ thấy Vua muôn vua được Chúa Cha sai đến. Người oai hùng xuất hiện như tân lang rời bỏ khuê phòng.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

6. Lời nguyện:
Lạy Chúa, hằng năm Chúa khơi dậy trong lòng chúng con niềm hoan hỷ trông chờ ơn cứu độ. Giờ đây, chúng con đang vui vẻ đón mừng Con Một Chúa đến cứu chuộc chúng con, thì ngày say, khi thấy Người đến xét xử, xin cho chúng con khỏi run sợ hãi hùng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

7. Thánh ca: Sống gần Mẹ
ÐK: Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi ! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi.
1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đến nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha, nỗi vui hoặc nỗi buồn, lòng con được thảnh thơi. Ðời con chứa chan bao tình âu yếm khi được sống bên Mẹ đêm ngày. Lòng con yên hàn vững tin tới khi về quê trời là cõi vui đời đời.
2. Lòng Mẹ thẳm sâu, cao vời khôn ví, dư đầy đức nhân hậu khoan hồng. Rạng đông tưng bừng ánh xuân, chứa chan mầu hy vọng, lời Mẹ đẹp gấp trăm. Ðược Mẹ ủi an, giữ gìn âu yếm, con còn ước mong gì trong lòng ? Phải chăng ước mong tới khi sống bên Mẹ trên trời, hưởng phúc vinh đời đời.

Lm. Trần Ngọc Diệp và Lm. Nguyễn Tất Thắng