KINH DÂNG MÌNH VÀ HỘI DÒNG CHO TRÁI TIM MẸ

KINH DÂNG MÌNH VÀ HỘI DÒNG CHO TRÁI TIM MẸ

Hỡi Trái tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, là Nữ Vương Thiên Đàng, là Nữ Vương Vũ trụ và là Hiền Mẫu Thương Xót của Nhân loại, Mẹ đã thể hiện lòng ước ao mãnh liệt này khi hiện ra tại Fatima. Con xin tận hiến trót mình con, anh em con, Hội Dòng con, các Giám Mục Giáo Phận con, quê hương con và toàn thể nhân loại.

Xin Mẹ thống trị chúng con, và huấn luyện chúng con biết để cho Trái Tim Chúa Giêsu cai trị và chiến thắng trên chúng con và chung quanh chúng con như xưa Trái Tim Chúa đã cai trị và toàn thắng trong Mẹ.

Hỡi Mẹ yêu mến, xin Mẹ hãy thống trị chúng con, để chúng con luôn luôn ở trong Mẹ được thành công hay thất bại, trong khi vui cũng như lúc buồn khi được mạnh khoẻ cũng như lúc yếu đau, khi còn sống cũng như lúc qua đời.

Lậy Trái Tim Rất Mực Từ Bi và hay thương xót, là Nữ Vương các thánh Đồng Trinh, xin hãy ngự trị trong lòng trí chúng con, gìn giữ chúng con khỏi những ô nhơ mà đã làm cho Mẹ phải buồn phiền khi Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng con muốn được trong sạch như Mẹ. Chúng con muốn đền tạ những tội đã xúc phạm đến Trái Tim Chúa và Trái Tim Mẹ. Chúng con nài xin cho quê hương chúng con và cả thế giới được hưởng sự bình an của Chúa, bình an trong công lý và thương yêu.

Bởi thế, ngay từ bây giờ, chúng con cương quyết noi gương các nhân đức của Mẹ,/ bằng việc thực hành đời sống Kitô hữu, mà không màng chi đến danh vọng thế trần. Chúng con quyết tâm Rước Chúa các Thứ Bảy đầu tháng, và dâng lên Mẹ năm chục kinh Mân Côi mỗi ngày, cùng với những hy sinh để đền tạ và canh tân đời sống chúng con. Amen.