DÒNG SỨ GIẢ FATIMA

Congregation Messenger of Fatima

Giờ Kinh Chung GIA ĐÌNH SỨ GIẢ FATIMA

Thứ Sáu

Ý Cầu nguyện: Lậy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được ơn khôn ngoan để con biết sợ điều phải sợ. Cho chúng con đừng sợ những đe dọa đến thân xác, tiếng tăm, nhưng biết sợ mất đi vĩnh viễn toàn bộ con người mình, đừng sợ những kẻ làm hại ở đời này, nhưng biết sợ phải xa Đấng yêu con và muốn con hạnh phúc mãi. Xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ đã ăn sâu vào cuộc sống, những nỗi sợ ngấm ngầm mà chính mình không dám thú nhận, những nỗi sợ làm con chẳng bao giờ được tự do và an vui. Nhờ đó mỗi người chúng con dám sống thật sự là mình, tươi tắn và hồn nhiên, nhẹ nhàng và không lo lắng. Xin dạy chúng con ngắm những bông hoa dại vệ đường để thấy chúng được điểm trang lộng lẫy, và ngắm chính mình mỗi ngày, để thấy vẻ đẹp nơi mình như một quà tặng của tình yêu. Xin dạy chúng con ngắm đàn chim sẻ ríu rít buổi sáng, để biết mình chẳng nên quá lo về chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng nên phó thác như em thơ ngồi trong lòng mẹ. Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã đặt đời mình trong tay Cha. Xin cho chúng con cũng đặt đời mình trong tay Chúa. Xin Mẹ chúc lành cho qúy cha, và hết mọi người đang tĩnh tâm ở nhà Dòng.

Làm dấu Thánh Giá
Hát hoặc đọc
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lậy Chúa Cha giàu lòng thương xót xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lậy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lậy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen

Năm Sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Lời nguyện Fatima sau mỗi chục kinh:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho các linh được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin cho các linh được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen

Chung: Lậy Nữ Vương Gia đình, / Trái Tim Mẹ đã bao lần tan nát, / vì thấy nhiều gia đình ăn ở tệ bạc với Chúa, / khinh dễ giới răn Chúa.

Xướng: Biết bao gia đình còn thờ ma cúng quỷ, bao nhiêu Giáo hữu tân tòng còn tin, kiêng dối dá, hoặc vì thời thế, mà lạnh nhạt xiêu ngã đức tin.
Đáp: Xin Mẹ cứu vớt các gia đình ấy.

Xướng: Biết bao gia đình vô thần luôn miệng dể duôi xúc phạm đến tên cực trọng Chúa, không muốn Chúa làm Vua gia đình.
Đáp: Xin Mẹ cải tạo các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, đang khi xã hội vô thần không muốn nhận Chúa, Chúa tìm vào các gia đình, thì nhiều gia đình lại hắt hủi Chúa, Chúa buồn phiền không tả xiết.
Đáp: Xin Mẹ giác ngộ những gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình vô thần tình Nguyện theo ma quỉ, ma quỉ được ở lại đó đêm ngày, còn Chúa buồn bã đứng sân nhìn vào, hoặc đi ngang cửa ngõ, mà tủi lòng ngao ngán, không ai ra rước Chúa.
Đáp: Xin Mẹ Thức tỉnh các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình vô thần xua đuổi Chúa, Chúa tìm đường chạy trốn như trốn vua dữ ngày xưa.
Đáp: Xin Mẹ ngăn ngừa tội ác các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình cũng bằng lòng cho Chúa ở chung một nhà, nhưng cách xử đãi bất trung, lại như dao đâm Chúa, Chúa ngậm đắng nuốt cay, mà không biết thở than tâm sự với ai, vì ai trong gia đình cũng lạnh tình với Chúa.
Đáp: Xin Mẹ cải tạo các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, nhiều gia đình không muốn Chúa ở chung nữa, Chúa lủi thủi ra đi với tay ơn phúc còn đầy, với Trái Tim tình thương còn nặng.
Đáp: Xin Mẹ cầu ơn tha thứ cho các gia đình ấy.

Xướng: Than ôi, thật đã nên đúng như lời Chúa thở than thảm thiết với chị dòng Bê-ni-nha xưa rằng: Giá có con vật nào phải đau đớn thì người đời lại thương nó hơn thương Cha. Cái khổ của Chúa là yêu đời mà không được đời yêu lại.
Đáp: Xin Mẹ an ủi Chúa thay các gia đình bội bạc ấy.

Xướng: Biết bao gia đình sai lỗi đức công bình bác ái, xiêu ngã về phái vật chất vô thần.
Đáp: Xin Mẹ sáng soi lương tâm lầm lạc các gia đình ấy.

Xướng: Biết bao gia đình ham mê việc xác mà biếng nhác việc hồn, ít khi đọc kinh xem lễ, hoặc xưng tội, rước lễ như luật truyền.
Đáp: Xin Mẹ cải thiện các gia đình ấy.

Xướng: Biết bao gia đình đã tan, mất tình thân ái, khiến cảnh sống gia đình nặng nề khó thở.
Đáp: Xin Mẹ đem phúc yên vui cần thiết đến các gia đình ấy.

Chung: Lậy Mẹ nhân lành, / xin vì Thánh Tâm Chúa là Vua sự hòa bình, / hãy làm cho các gia đình thuộc khu xóm chúng con, / thuộc xứ sở chúng con tha thiết yêu nhau, / đoàn kết chặt chẽ chân thành dưới áo từ bi Mẹ, / tha thứ cho nhau những điều khuyết điểm hàng ngày, / để chúng con chuyên lo làm lành lánh dữ, / yên ủi Thánh Tâm Chúa đang đau khổ vì tội lỗi, / nhiều gia đình trên khắp thế gian. /

Chung: Lậy Trái tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình,/ chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ, /gia đình chúng con,/ mọi người, mọi của,/ mọi sự phiền sầu đau khổ, /sự sống, sự chết, /xin Mẹ làm Nữ Vương căn nhà bé nhỏ này.

X: Gia đình con cơ hàn tân khổ.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin ban hằng ngày dùng đủ.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin cho trên thuận dưới hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẩn qua những gian nguy.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con.

X: Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bình.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền.

X: Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

X: Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

X: Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

X: Gia đình con xin nguyền không theo thuyết Cộng Sản vô thần.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

X: Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

Lậy Nữ Vương Gia Đình, / Mẹ ở đây với chúng con, / vui buồn sướng khổ, / Mẹ con cùng nhau chia sẻ. / Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai ? / Đời chúng con gian nan khổ sở lắm,/ gia đình chúng con long đong tối ngày, / nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, / chúng con thấy quên hết ưu phiền, / vui sống qua kiếp lưu đầy, / mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. / Amen

Lậy Nữ Vương gia đình, / từ nãy đến giờ, / Mẹ đã nghe gia đình chúng con, / mỗi người một tâm sự, / một tình yêu đang tỏ bày tha thiết với Mẹ. Bầu nhiệt huyết trong trái tim nhỏ bé chúng con / đã phải sôi lên mạnh mẽ khi được đồng thanh khen ngợi Mẹ, / đền tạ Mẹ,/ cầu xin Mẹ cho các gia đình trên khắp thế gian. /

Giờ đây, / trước khi lên giường đi nghỉ, / xin Mẹ chứng nhận lòng chân thành yêu mến bền vững của chúng con, / xin Mẹ ban phép lành / và coi sóc gia đình chúng con / qua một đêm ngày bằng yên nữa, / mong ngày mai thức dậy, / chúng con còn được sống khỏe mạnh để thờ phượng Chúa, / yêu mến Mẹ, cho đến khi nào được họp mặt với Mẹ trên Thiên đàng. Amen

PHÚC ÂM: Lc 12, 1-7
“Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

“Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Đấng ấy.

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

“Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: ‘Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi’. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

Nội Dung