Kinh Tối Chủ Nhật

DÒNG SỨ GIẢ FATIMA

Congregation Messenger of Fatima

Giờ Kinh Chung GIA ĐÌNH SỨ GIẢ FATIMA

Chủ Nhật


Ý Cầu Nguyện: Phúc Âm hôm nay thuật lại hai điều răn trọng nhất Chúa Giêsu dậy những ai muốn nân trọn lành. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, với trọn cả trái tim ngươi, với trọn cả linh hồn ngươi, với trọn cả trí khôn ngươi, với trọn cả sức lực ngươi…”. Qua đó, mới thấy đòi hỏi quyết liệt của Thiên Chúa. Ngài muốn ta yêu Ngài bằng tất cả con người mình. Cụm từ “với trọn cả” được lặp lại nhiều lần như nhắc ta chẳng nên giữ điều gì lại. Chúa ơi, hôm nay xét mình lại, con thấy con còn đặt Chúa ở hàng thứ yếu. Xin giúp mỗi người chúng con dành ưu tiên một cho Chúa giữa những ưu tiên. Xin Chúa chiếm trọn, và đừng để ai trong chúng con giữ lại chút gì cho bản thân y như Chúa sống để yêu và chết vì yêu. Lậy Chúa Giêsu, trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy con. Trước khi con theo Chúa, Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã mến yêu con. Trước khi con thuộc về Chúa, Chúa đã thuộc về con. Trước khi con phụng sự Chúa, Chúa đã phục vụ con. Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa, Chúa đã nộp mình vì con. Trước khi con sống và chết cho Chúa, Chúa đã sống và chết cho con. Xin cho con đón nhận những cắt tỉa của Chúa với lòng mến tri ân.

Làm dấu Thánh Giá
Hát hoặc đọc
Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Lậy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lậy Chúa Cha giàu lòng thương xót xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lậy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lậy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen

Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Lời nguyện Fatima sau mỗi chục kinh:
Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen

Chung: Lậy Nữ Vương Gia đình, / còn gì vui thích cho chúng con bằng quây quần dưới mắt Mẹ, / mà đọc kinh cầu nguyện, / lam làm, / ăn, uống, / nghỉ ngơi, / và khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ, / tóm lại chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, / lũ trẻ nhỏ nô chơi, / cha sinh mẹ dưỡng, / ông già bà cả dọn mình về đời sau.
Đáp: Xin Mẹ thánh hóa gia đình chúng con.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, / đôi tân hôn đem nhau về, / vui sống ái ân, / ước mong suốt đời trọn nghĩa phu thê, / trên thuận dưới hòa.
Đáp: Xin Mẹ thánh hóa cuộc đời phu xướng phụ tùy.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ / người nhà chúng con, / mỗi khi đau yếu bệnh tật, / vẫn đủ sức hy sinh, / vì có Mẹ ở bên săn sóc.
Đáp: Xin Mẹ thánh hóa sự đau khổ hồn xác chúng con.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, / bệnh nhân thuộc gia đình này / thở hơi cuối cùng / để trở về với Mẹ / và cùng dưới sự chở che của Mẹ, / Chúa Giêsu đến gặp gỡ linh hồn.
Đáp: Xin Mẹ thánh hóa giờ chết, giờ phán xét của chúng con.

Xướng: Dưới bóng từ bi Mẹ, / chúng con khuya sớm nguyện cầu cho người nhà chúng con / đang trầm luân luyện ngục.
Đáp: Xin Mẹ cứu giúp các linh hồn đau khổ.

Xướng: Lậy Mẹ, / này nhà cửa, / này giường chiếu / mọi đồ dùng, / mọi sự vật thuộc gia đình này / chớ gì trở nên lưỡi hết, / hợp với chúng con mà ngợi khen, / cảm tạ Mẹ không ngừng.
Đáp: Xin Mẹ thánh hóa thiện chí của chúng con.

Xướng: Lậy Mẹ nhân lành, / chớ gì từng người trong gia đình chúng con / được chết để làm chứng / lòng tin yêu chân thành đối với Trái Tim Mẹ.
Đáp: Xin Mẹ thánh hóa lời nguyện ước của chúng con.

Xướng: Gia đình chúng con chắc cũng nhiều lần sai lỗi, / bất trung, / làm Mẹ phải buồn phiền cay đắng / nhưng đó chỉ là tính yếu hèn của lũ con thơ dại / đáng Mẹ rộng tình tha thứ hết,/ chứ đừng bao giờ Mẹ từ bỏ gia đình chúng con, / vì xa Mẹ một giây / là đau đớn như muôn ngàn ngày cách biệt.
Đáp: Xin Mẹ thánh hóa lòng hiếu thảo của gia đình chúng con.

Chung: Lậy Trái tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình,/ chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ, /gia đình chúng con,/ mọi người, mọi của,/ mọi sự phiền sầu đau khổ, /sự sống, sự chết, /xin Mẹ làm Nữ Vương căn nhà bé nhỏ này.

X: Gia đình con cơ hàn tân khổ.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin ban hằng ngày dùng đủ.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin cho trên thuận dưới hòa, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẩn qua những gian nguy.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con

X: Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.
Đ: Xin Mẹ thống trị gia đình con.

X: Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bình.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền.

X: Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

X: Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

X: Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

X: Gia đình con xin nguyền không theo thuyết Cộng Sản vô thần.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

X: Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.
Đ: Cho con giữ trọn lời nguyền

Lậy Nữ Vương Gia Đình, / Mẹ ở đây với chúng con, / vui buồn sướng khổ, / Mẹ con cùng nhau chia sẻ. / Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai ? / Đời chúng con gian nan khổ sở lắm,/ gia đình chúng con long đong tối ngày, / nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, / chúng con thấy quên hết ưu phiền, / vui sống qua kiếp lưu đầy, / mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. / Amen

Lậy Nữ Vương gia đình, / từ nãy đến giờ, / Mẹ đã nghe gia đình chúng con, / mỗi người một tâm sự, / một tình yêu đang tỏ bày tha thiết với Mẹ. Bầu nhiệt huyết trong trái tim nhỏ bé chúng con / đã phải sôi lên mạnh mẽ khi được đồng thanh khen ngợi Mẹ, / đền tạ Mẹ,/ cầu xin Mẹ cho các gia đình trên khắp thế gian. /

Giờ đây, / trước khi lên giường đi nghỉ, / xin Mẹ chứng nhận lòng chân thành yêu mến bền vững của chúng con, / xin Mẹ ban phép lành / và coi sóc gia đình chúng con / qua một đêm ngày bằng yên nữa, / mong ngày mai thức dậy, / chúng con còn được sống khỏe mạnh để thờ phượng Chúa, / yêu mến Mẹ, cho đến khi nào được họp mặt với Mẹ trên Thiên đàng. Amen

PHÚC ÂM: Mc 12, 28b-34
“Đó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp:

“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép Mình thánh. Con kính mến chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

Chuỗi Kinh Mân Côi Sống

5 Sự Vui
A. Đàm (ngắm thứ 1)
A. Huy (ngắm thứ 2)
C. Lan (ngắm thứ 3)
C. Diệp (ngắm thứ 4)
C. Mỹ Xinh (ngắm thứ 5)
5 Sự Sáng
C. Phượng (ngắm thứ 1)
Cháu. Khánh (ngắm thứ 2)
Cháu. Xuân (ngắm thứ 3)
A . Chính (ngắm thứ 4)
C. Lệ Thuỷ (ngắm thứ 5)
5 Sự Thương
C. Dương (ngắm thứ 1)
C. Hạnh (ngắm thứ 2)
Ẩn Danh (ngắm thứ 3)
C. Tiên (ngắm thứ 4)
A. Chiêm (ngắm thứ 5)
5 Sự Mừng
A. Nhơn (ngắm thứ 1)
Bà. Quế (ngắm thứ 2)
C. Chung (ngắm thứ 3)
C. Thuý (ngắm thứ 4)
C. Điều (ngắm thứ 5)
5 Sự Vui
C. Mai (ngắm thứ 1)
C . Hương (ngắm thứ 2)
C Tâm (ngắm thứ 3)
C. Loan (ngắm thứ 4)
A. Thông (ngắm thứ 5)
5 Sự Sáng
C. Phuơng Trinh (ngắm thứ 1)
A . Chương (ngắm thứ 2)
C. Yến (ngắm thứ 3)
A. Lot (ngắm thứ 4)
C. Uyên (ngắm thứ 5)
5 Sự Thương
A. Phụng (ngắm thứ 1)
C. Huệ (ngắm thứ 2)
C. Mỹ Dung (ngắm thứ 3)
C. Hường Long (ngắm thứ 4)
C. Lan Trần (ngắm thứ 5)
5 Sự Mừng
A. Ánh (ngắm thứ 1)
C. Hạnh (ngắm thứ 2)
A. Cầm, và chị (ngắm thứ 3, 4)
C. Maria Công (ngắm thứ 5)