Chủ Đề Đại Hội Fatima Năm Nay:ĐÂY LÀ MẸ CON
Ecce Mater Tua

(Ga 19:27)

Hân Hoan Chào Đón Quý Đức Cha
Ngày Đại Hội Fatima 2023

 • Bishop
  Robert J. Carlson
  St. Louis, MO

 • Bishop
  Mark S. Rivituso
  St. Louis, MO

HỘI THẢO THUYẾT TRÌNH VIÊN

 • Giám Mục
  Robert J. Carlson

 • Linh Mục
  Nguyễn Tất Thắng, OP.

 • Linh Mục
  Phạm Quốc Văn, OP.

 • Linh Mục
  Francis Xavie
  Trần Quảng, C.Ss.R

Ca Đoàn Thánh Phêrô & Phaolô thuộc Giáo Xứ Chúa Phục Sinh Đồng Tâm
St. Louis, MO.

Ca Đoàn Thánh Gioan Phaolô II
Houston, TX.

Ca Đoàn Đức Mẹ Fatima thuộc Giáo Xứ Andrê Dũng Lạc
Oklahoma City, OK.

 • Tường Thuật Ngày Đại Hội Fatima Năm 2022