DÒNG SỨ GIẢ FATIMA

Congregation Messenger of Fatima

Giờ Kinh Chung GIA ĐÌNH SỨ GIẢ FATIMA+++++
Thứ Hai Hằng Tuần

Kinh Tôn Vương Mẹ Maria


Lời Chúa trong ngày

Chia sẻ Lời Chúa (15-20 phút)

Hát kết

Lời nguyện kết thúc


+++++
Thứ Ba Hằng Tuần

Kinh Tôn Vương Mẹ Maria


Lời Chúa trong ngày

Chia sẻ Lời Chúa (15-20 phút)

Hát kết

Lời nguyện kết thúc


+++++
Thứ Tư Hằng Tuần

Kinh Tôn Vương Mẹ Maria


Lời Chúa trong ngày

Chia sẻ Lời Chúa (15-20 phút)

Hát kết

Lời nguyện kết thúc


+++++
Thứ Năm Hằng Tuần

Kinh Tôn Vương Mẹ Maria


Lời Chúa trong ngày

Chia sẻ Lời Chúa (15-20 phút)

Hát kết

Lời nguyện kết thúc


+++++
Thứ Sáu Hằng Tuần

Kinh Tôn Vương Mẹ Maria


Lời Chúa trong ngày

Chia sẻ Lời Chúa (15-20 phút)

Hát kết

Lời nguyện kết thúc


+++++
Thứ Bảy Hằng Tuần

Kinh Tôn Vương Mẹ Maria


Lời Chúa trong ngày

Chia sẻ Lời Chúa (15-20 phút)

Hát kết

Lời nguyện kết thúc


+++++
Chủ Nhật Hằng Tuần

Kinh Tôn Vương Mẹ Maria


Lời Chúa trong ngày

Chia sẻ Lời Chúa (15-20 phút)

Hát kết

Lời nguyện kết thúc