CHẦU THÁNH THỂ

(17-05-2020)

LẠY CHÚA XIN BAN
ĐK: Lạy Chúa! Xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

1. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời Hằng Sống Chúa truyền ban.

2. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.

3. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.

4. Nguyện Chúa ban cho chúng con chính thần lực dìu dắt giữa trần gian.

5. Và đến mai sau cánh chung sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn năng.

ĐẶT THÁNH THỂ

Lòng Chúa Aí Tuất
1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai.

CẦU NGUYỆN
(Chị Huệ dâng lời nguyện) … Chúng ta cùng cầu xin Chúa

10 KINH MÂN CÔI

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.

CẦU NGUYỆN
(Anh Trung dâng lời nguyện) … Chúng ta cùng cầu xin Chúa

CA TÌNH TRI ÂM
ÐK. GIỮ GÌN CON CHÚA ƠI: VÌ CHÚA LÀ CHỐN CON TỰA NƯƠNG THÁNG NĂM. TRONG CÁNH TAY NGƯỜI, HỒN CON VUI SỐNG. TÌNH YÊU CHÚA KHOAN DUNG BỀN VỮNG MUÔN ÐỜI.

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

2. Dìu con đưa bước trên đường sống, nép mình bên Người chan chứa niềm vui. Hồn con còn dám trông mong chi, dâng tiến trọn đời kết hiệp cùng Cha.

CẦU NGUYỆN
(Chị Thủy dâng lời nguyện) … Chúng ta cùng cầu xin Chúa

TRƯỚC THÁNH THỂ
ĐK: Con thờ lạy Chúa Giêsu, đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu thương đoái nhậm lời con cầu.

1. Xin cho con yêu Chúa nhiều. Đáp tình Chúa đã mến yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp thảm sầu.

2. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng cha mẹ chúng con. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng anh chị chúng con.

3. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng những kẻ khấn xin. Xin Cha ban muôn phúc lành, xuống lòng những kẻ khốn cùng.

CẦU NGUYỆN
(Anh Hải dâng lời nguyện) … Chúng ta cùng cầu xin Chúa

SUY NIỆM VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA QUA GƯƠNG CHỊ THÁNH FAUSTINA

10 KINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha mình, máu, linh hồn và thần tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần)

Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng thương xót, chúng con tin cậy ở nơi Ngài. (3 lần)

CẦU NGUYỆN
(Chị Lành dâng lời nguyện) … Chúng ta cùng cầu xin Chúa

CẦU CHO GIÁO HỘI VÀ ĐỨC GIÁO HOÀNG
(Cầu Cho Giáo Hội)
Này con là Đá! Trên viên đá này Cha xây Giáo hội muôn đời kiên trung! Này con là Đá! Sa-tan sức hùng mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.

(Cầu Cho Đức Giáo Hoàng)
Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

TANTUM ERGO – TÔN VINH DANH GIÊSU
Tan-tum Er-go Sac-ra-men-tum. Ve-ne-re-mur cer-nu-i: E-t an-tiquum documentum Novo cedat ritui: Praestet fides supplementum Sensuum defectui. Genitori, Genitoque Laus et iubilatio, Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio: Procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen

Tôn vinh Thánh Danh Giêsu Chí Thánh. Ẩn thân trong tấm hình rất nhỏ mọn. Này là của ăn, lương thực thiên thần. Ðây chính thật Ngôi Lời ẩn náu mình. Ðể ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại. Ôi kính lạy Thánh Thể Tình Yêu. Amen

BAN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

LM: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại.
Cộng đoàn: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
LM: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa, để chúng con luôn được hưởng nhờ hiệu qủa của ơn cứu chuộc. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

cộng đoàn: Amen.

KHI CON VỀ TRỜI
ÐK. Mẹ ơi! Ðến khi con về trời, sống yên vui đời đời. Mẹ Chúa cả hiển vinh, trong sạch cao quý đẹp hơn sao sáng. Từ nay con noi gương Mẹ hiền, quyết tin yêu một niềm. Ngày lưu đày còn xa. Xin Mẹ lân tuất hộ giúp con vững vàng.

1. Mẹ bao dung hãy thương con nhiều, khó nguy trăm chiều. Hồn con nhiều phen đắm chìm, Mẹ thương vớt lên. Dù nơi đây giữa cơn lưu đầy, đớn đau đêm ngày. Mẹ yêu dìu con vững đi trên đời.

2. Ðời dương gian sắc hương dịu dàng, thoáng như mây ngàn. Trầm đưa hồn con bước lầm vào nơi tối tăm. Mẹ khoan nhân xót thương vô bờ, chúng con trông nhờ. Mẹ thương dìu lên tới nơi mong chờ.