CHẦU THÁNH THỂ

(14-05-2020)

LẠY CHÚA THÁNH THẦN
ĐK: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới, đời sống chúng con. Tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.

1- Chúa hỡi, khấn xin ngự đến đổ tuôn muôn ơn, phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm nương theo Thần Khí bước trong bình an.

2- Hãy đến Thánh Linh từ ái suối ơn mát trong là Đấng ủi an. Xin thương nâng đỡ ủi an con chiên lạc hướng khổ đau lầm than.

ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

ÔI NHIỆM MẦU
ĐK: Ôi nhiệm mầu Tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm mầu Tình yêu Chúa ru con tháng ngày.

1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và, ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và, chiều chiều sáng sáng con nguyện xin.

2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. Áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế, và từng ngày với Chúa con cùng đi. Và, từng chiều có Chúa con ngại chi.

3. Bỗng có một ngày, Thánh núi xa xôi nhưng lòng xôn xao. Chấp cánh vàng tìm đến Chúa tin yêu muôn đời không phai. Và đời đời có Chúa trong tình yêu. Và đời đời với Chúa trong tình yêu.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

“Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

CẦU NGUYỆN 1 (Nhóm cầu nguyện Fatima)Chúng ta cùng cầu xin Chúa

NIỀM TÂM SỰ
ĐK. Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng! Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con Thầy ban trót thân mình. Để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

1. Thầy là cây nho chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.

2. Này hỡi đoàn con yêu dấu của Thầy, Thầy cho chúng con bình an vững bền. Sầu buồn chi nữa đoàn con dấu yêu! Hãy tin Cha Thầy cũng là Cha của chúng con.

3. Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng: chúng con chính là môn sinh của Thầy.

CẦU NGUYỆN 2 (các Thầy)chúng ta cùng cầu xin Chúa

1O KINH MÂN CÔI

CẦU NGUYỆN 3 (Nhóm cầu nguyện Fatima)Chúng ta cùng cầu xin Chúa

TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG
ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

1- Đây Mình Ta, chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.

2- Đây Mình Ta chính Là của ăn và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

10 KINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha mình, máu, linh hồn và thần tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. (1 lần)

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần)

Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng thương xót, chúng con tin cậy ở nơi Ngài. (3 lần)

CẦU CHO GIÁO HỘI VÀ ĐỨC GIÁO HOÀNG
(Cầu Cho Giáo Hội)
Này con là Đá! Trên viên đá này Cha xây Giáo hội muôn đời kiên trung! Này con là Đá! Sa-tan sức hùng mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.

(Cầu Cho Đức Giáo Hoàng)
Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho các tâm quân thù.

ĐÂY NHIỆM TÍCH
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

BAN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

LM: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại.
Cộng đoàn: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
LM: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa, để chúng con luôn được hưởng nhờ hiệu qủa của ơn cứu chuộc. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

TRINH VƯƠNG MARIA
ĐK: Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria trinh vương mến yêu mẹ ơi! con say sưa cung đàn vương trầm lắng. Maria trinh vương mến yêu lòng con, xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy .

1. Trên đôi môi mêm e ấp con nguyện cầu xin Mẹ chở che. Lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống nếu không có Mẹ ủi an.

2. Khi con âu sầu con ngước trông lên Mẹ, xin Mẹ ủi an. Từ nay về sau trên đường đời nguy biến sẽ luôn có Mẹ chở che.