Cầu cho Giáo hội biết rộng mở cho tất cả mọi người: Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội luôn trung thành và can đảm rao giảng Tin Mừng, xin cho Giáo Hội luôn là một cộng đoàn yêu thương huynh đệ và mãi thăng tiến trong tình yêu hiệp thông.