Ý truyền giáo – Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta biết chung sống với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác bằng tình đồng loại trọn hảo, biết cầu nguyện cho nhau và cởi mở với hết thảy mọi người.